نام دورهتاریخ برگزاریروز و ساعتمدت دورهنام استادظرفیتشهریه‌(تومان)فعالیت
آموزش پکیج تخصصی گرافیک نرم افزارینیمه آذر ماهدوشنبه و پنجشنبه ساعت 19 الی 21100 ساعتآقای صالحی4 نفر4/900/000 ثبت نام آنلاین
آموزش کامل موشن گرافیکنیمه آذر ماهدوشنبه و پنجشنبه ساعت 15 الی 17130 ساعتآقای صالحی5 نفر6/900/000 ثبت نام آنلاین
آموزش Adobe Photoshop CC2020نیمه آذر ماهدوشنبه و پنجشنبه ساعت 19 الی 2150 ساعتآقای صالحی1 نفر3/500/000 ثبت نام آنلاین
آموزش تدوین تیزرهای تبلیغاتی13 آبان ماهدوشنبه و پنجشنبه ساعت 17 الی 19۱۵۰ ساعتآقای صالحی6 نفر5/800/000 ثبت نام آنلاین
تولید محتوا در شبکه های اجتماعی
نیمه آذر ماهشنبه و دوشنبه ساعت 15 الی 18۵۰ساعتآقای شفیعی3 نفر3/600/000 ثبت نام آنلاین
آموزش عکاسی دیجیتالنیمه آذر ماهشنبه و دوشنبه ساعت 18 الی 21۷۸ ساعتآقای‌ محمدی1 نفر6/500/000 ثبت نام آنلاین
نام دوره تاریخ برگزاریروز و ساعتمدت دوره نام استادظرفیت شهریه‌(تومان)فعالیت
حسابداری ویژه بازار کارنیمه آخر آبان ماهدوشنبه و پنجشنبه ساعت 15 الی 17۱۳۰ ساعتاقای‌ شریفی1 نفر 6/500/000 ثبت نام آنلاین
آموزش ترید ارزهای دیجیتال و فارکسنیمه آخر آذر ماهشنبه و دوشنبه و پنجشنبه ساعت 15 الی 17۱۰۰ ساعتآقای‌سیادت6 نفر8/500/000 ثبت نام آنلاین
نام دوره زمان برگزاریتاریخ برگزاریمدت دورهظرفیتاطلاعات استادشهریه‌(تومان)فعالیت
طراحی مد و لباسشنبه و دوشنبه ساعت 15 الی 18نیمه آذر ماه۱۰۰ ساعت 2 نفر خانم مجرد6/500/000 ثبت نام آنلاین
طراحی دوخت 1 ( نازک دوزی )یکشنبه وچهارشنبه ساعت 17 الی 19نیمه آذر ماه۱۲۰ ساعت3 نفرخانم‌ خانی6/500/000 ثبت نام آنلاین
نام دوره تاریخ برگزاریروز و ساعت مدت دوره نام استادظرفیتشهریه‌(تومان)فعالیت
اتوکد و نقشه کشی نیمه اول آذرماهشنبه و سه شنبه ساعت 17 الی 19136 ساعتآقای‌ عالی2 نفر5/200/000 ثبت نام آنلاین
3D MAX beginners to
Advanced
و نرم افزار V-Ray
نیمه اول آذرماهشنبه و سه شنبه ساعت 17 الی 19۱۰۰ ساعتآقای‌ محمودآبادی2 نفر4/900/000 ثبت نام آنلاین
نام دوره تاریخ برگزاریروز و ساعت مدت دوره نام استادظرفیتشهریه‌(تومان)فعالیت
Web Design Pack (Fronted)نیمه دوم آذریکشنبه و پنجشنبه 15 الی 17۱۵۰ ساعت آقای‌اکبری1 نفر 6/500/000 ثبت نام آنلاین
ICDL Package 2019نیمه آخر آبانیکشنبه و پنجشنبه 15 الی 17۱۲۰ ساعت آقای حسینی1 نفر3/200/000 ثبت نام آنلاین
ICDL Package 2019نیمه اول آذرروزهای فرد 11 الی 14۱۲۰ ساعت خانم عباسی2 نفر3/200/000 ثبت نام آنلاین
تعمیرات تخصصی موبایلنیمه آخر آذرشنبه و دوشنبه ساعت ۱۴ الی ۱۸۶۰ ساعتآقای پایدار6 نفر5/400/000 ثبت نام آنلاین
آموزش نیمه خصوصی مهندسی شبکهنیمه آخر آذرشنبه و چهارشنبه ساعت 19 الی 21 و جمعه 10-14۱۲۰ ساعتآقای معمارنژاد4 نفر9/900/000 ثبت نام آنلاین