نام دورهتاریخ برگزاریروز و ساعتمدت دورهنام استادظرفیتشهریه‌(تومان)فعالیت
آموزش پکیج تخصصی گرافیک نرم افزارینیمه اول تیردوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۹ الی ۲۱۱۰۰ ساعتآقای زندیه۵ نفر۳/۸۰۰/۰۰۰ ثبت نام آنلاین
آموزش Adobe Photoshop CC2020نیمه اول تیردوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۹ الی ۲۱۶۰ ساعتآقای زندیه۲ نفر۲/۴۰۰/۰۰۰ ثبت نام آنلاین
آموزش تدوین تیزرهای تبلیغاتینیمه تیریکشنبه و سه شنبه ۱۵ الی ۱۸۱۵۰ ساعتآقای‌ صالحی۵ نفر۵/۸۰۰/۰۰۰ ثبت نام آنلاین
آموزش عکاسی دیجیتالنیمه تیر شنبه و دوشنبه ساعت ۱۸ الی ۲۱۷۸ ساعتآقای‌ محمدی۵ نفر۶/۵۰۰/۰۰۰ ثبت نام آنلاین
نام دوره تاریخ برگزاریروز و ساعتمدت دوره نام استادظرفیت شهریه‌(تومان)فعالیت
حسابداری ویژه بازار کارنیمه تیریکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۹ الی ۲۱۱۳۰ ساعتاقای‌ مظاهری۵نفر ۵/۹۰۰/۰۰۰ ثبت نام آنلاینر
آموزش ترید ارزهای دیجیتال و فارکس۱۱ خردادشنبه و دوشنبه و پنجشنبه ساعت ۱۷ الی ۱۹ ۱۰۰ ساعتآقای‌سیادت۲ نفر۷/۲۰۰/۰۰۰ ثبت نام آنلاین
نام دوره زمان برگزاریتاریخ برگزاریمدت دورهظرفیتاطلاعات استادشهریه‌(تومان)فعالیت
طراحی مد و لباس مقدماتی سه شنبه ساعت ۱۵ الی ۱۹نیمه دوم تیر۱۰۰ ساعت ۴ نفر خانم شیخ الاسلام۶/۵۰۰/۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی مد و لباس تایم صبحشنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۱ الی ۱۵نیمه تیر۱۰۰ ساعت ۴ نفر خانم مجرد۶/۵۰۰/۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی دوخت 1 ( نازک دوزی ) تایم صبحشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۴نیمه تیر۱۲۰ ساعت۶ نفرخانم‌ خانی۵/۲۰۰/۰۰۰ ثبت نام آنلاین
طراحی دوخت 1 ( نازک دوزی )یکشنبه وچهارشنبه ساعت ۱۹ الی ۲۱نیمه دوم تیر۱۲۰ ساعت۶ نفرخانم‌ خانی۵/۲۰۰/۰۰۰ ثبت نام آنلاین
نام دوره تاریخ برگزاریروز و ساعت مدت دوره نام استادظرفیتشهریه‌(تومان)فعالیت
اتوکد و نقشه کشی نیمه آخر خردادشنبه و سه شنبه ساعت ۱۹ الی ۲۱136 ساعتآقای‌ عالی۴ نفر۴/۶۰۰/۰۰۰ ثبت نام آنلاین
3D MAX beginners to
Advanced
و نرم افزار V-Ray
نیمه آخر خردادشنبه و سه شنبه ساعت ۱۷ الی ۱۹۱۰۰ ساعتآقای‌ محمودآبادی۳ذ نفر۴/۳۰۰/۰۰۰ ثبت نام آنلاین
نام دوره تاریخ برگزاریروز و ساعت مدت دوره نام استادظرفیتشهریه‌(تومان)فعالیت
Web Design Pack (Fronted)نیمه آخر خردادشنبه و سه شنبه ۱۷ الی ۱۹۱۵۰ ساعت آقای‌اکبری۴ نفر ۵/۹۰۰/۰۰۰ ثبت نام آنلاین
ICDL Level 1نیمه اول تیریکشنبه و سه شنبه ۱۵ الی ۱۷۴۴ ساعت خانم عباسی۱ نفر ۱/۰۵۰/۰۰۰ ثبت نام آنلاین
ICDL Package 2019نیمه اول تیریکشنبه و سه شنبه ۱۵ الی ۱۷۱۲۰ ساعت خانم عباسی۴ نفر۲/۶۵۰/۰۰۰ ثبت نام آنلاین
ICDL Package 2019 تایم صبحنیمه آخر خردادشنبه و دوشنبه ۱۰ الی ۱۴۱۲۰ ساعت خانم عباسی۴ نفر۲/۶۵۰/۰۰۰ ثبت نام آنلاین
آموزش جامع طراحی سایت با وردپرس (WordPress)نیمه آخر خرداد ماهشنبه و سه شنبه ۱۷ الی ۱۹75 ساعتآقای وفایی مقدم۱ نفر۴/۶۰۰/۰۰۰ ثبت نام آنلاین
تعمیرات تخصصی موبایلنیمه دوم خردادشنبه و دوشنبه ساعت ۱۴ الی ۱۸۶۰ ساعتآقای پایدار۱ نفر۴/۸۰۰/۰۰۰ ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی پایتوننیمه آخر خرداددوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۷ الی ۱۹۱۰۰ ساعتآقای اکبری۳ نفر۵/۸۰۰/۰۰۰ ثبت نام آنلاین
آموزش نیمه خصوصی مهندسی شبکهنیمه دوم تیریکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۵ الی ۱۷۱۲۰ ساعتآقای حسینی جبلی۴ نفر۹/۹۰۰/۰۰۰ ثبت نام آنلاین