سرفصل دوره

آشنایی با محیط برنامه
معرفی فرمتهای تصویری و کاربرد آن
آشنایی با مفهوم انتخاب آشنایی با لایه بندی در فتوشاپ
آشنایی با ابزارهای انتخاب پیشرفته کاربا Transform
کار با ابزار قلم و تنظمات آن
کار با ابزارهای متن کار با MASK
آشنایی با لایه های هوشمند وتنظیمات آن
آشنایی با گرافیک برداری در فتوشاپ
آشنایی با افکتهای لایه ای آشنایی با مدهای ترکیبی
آشنایی با تنظیمات رنگ آشنایی با کانالهای رنگ
آشنایی با انتخاب مو و اصلاح انتخاب کار با ابزارهای رتوش
رنگی کردن عکس های سیاه و سفید
معرفی filter های فتوشاپ
آشنایی با تکنیکهای ترکیب تصویر و هماهنگ سازی
نحوه انجام رتوش حرفه ای خودکارسازی کارها
معرفی فتوشاپ سه بعدی