عناوین دروس ما

 • آشنایی با طراحی الگوریتم و فلوچارت

 • معرفی برنامه نویسی و اهداف آن

 • متغیرها و انواع آنها و روش تعریف و استفاده در پایتون

 • تعریف عبارات و دستورات و نحوه استفاده از آنها در پایتون

 • تعریف توابع و انواع آنها

 • تعریف و استفاده از ماژول ها، پارامتر ها و آرگومان های تابع و انواع آنها

 • تعریف و نحوه استفاده از شرطی ها و بازگشت تعریف عملگرها و نحوه استفاده از آنها

 • توابع نتیجه دار در پایتون و توسعه برنامه با توابع بسته بندی و تعمیم و نحوه استفاده از دستورهای تکرار

 • تعریف رشته ها

 • پیمایش رشته ها

 • شمارش رشته ها

 • تعریف لیست ها و کاربرد آنها و معرفی انواع لیست ها

 • تعریف عملگرهای مورد استفاده و دستیابی به اعضای لیست

 • توابع تعریف دیکشنری عملیات، متد ها،بدل سازی و کپی برداری در دیکشنری ها

 • تعریف فایل های متنی ،نوشتن متغیر و دایرکتوری و اخطار ها

 • تعریف کلاس ها، مشخصه های کلاس الگوریتم ها و نحوه پیاده سازی انتزاع کلاس ها

 • تعریف اشیا، نحوه استفاده از آنها در پایتون

 • تعریف کلاس ها و توابع

 • تعریف شی گرایی کلاس ها و متدهای شی گرا

 • آرگومان های اختیاری

 • حذف و چاپ دسته ای از کارت ها

 • و..

در انتهای این دوره دانشجویان قادر خواهند بود به کمک زبان پایتون الگوریتم ها را پیاده سازی کنند، برنامه نویسی پایگاه داده را به طور مؤثر صورت دهند، برنامه های گرافیکی مطلوب بنویسند، با ابزارهای کارا به تجریه و تحلیل داده ها بپردازند، نرم افزارهای تحت وب را به کمک پایتون توسعه دهند و…