موارد انظباطی

 • رعایت نظافت، حفظ اموال، احترام متقابل و ممنوعیت استعمال دخانیات در کلیه فضاهای آموزشی مجتمع فنی تهران برای دانشپذیران الزامیست.
 • به منظور رعایت حق مولف و ارنقای بازدهی آموزشی، هرگونه ضبط صدا، تصوبر و محتوای آموزشی کلاس با استفاده از تلفن همراه، دوربین، نرم‌افزار و … مگر با اجازه مدرس و کسب تایید از مدیر دپارتمان / مرکز مربوطه غیرمجاز است۔ در هر صورت هرگونه اشتراک محتوای دوره ها یا انتفاع‏ مالی از این محتوا توسط دانشپذبران اکیدا ممنوع است.
 • کلیه فضاهای مجتمع فنی تهران مجهز به دورین مداربسته می باشد و دانشپذیر از این حیث اعتراضی نخواهد داشت

موارد آموزشی

 • تشکیل دوره های آموزشی منوط به احراز حدنصاب لازم بر اساس مقررات مجتمع فنی تهران می باشد، به همین منظور دپارتمان مجاز به تعویق دوره تا دو هفته می باشد. لذا دانشپذیر موظف است جهت اطمینان از برگزاری قطعی دوره در تاریخ ‎مقرر، دو روز کاری پیش از تاریخ شروع با مرکز / دپارتمان مجری تماس بگیرد۔
 • رعایت پیش نیاز و سطح آموزشی بر عهده دانشپذیر است و دانشپذیر با ثبت نام در هر دوره مسئولیت توانایی شرکت در دوره را برعهده گرفته است.
 • در صورت عدم تسویه شهربه دوره، پس از گذشت 5% از زمان دوره دپارتمان مجاز به ثیت انصراف دانشپذیر می باشد.
 • هرگونه تعویض یا تغییر کلاس از سوی دانشپذیر مشمول آئین‌نامه انصراف خواهد بود۔
 • انتخاب یا تغییر مدرس پیش از شروع دوره از اختیارات دپارتمان است و با توجه به اینکه کیفیت دوره / درس توسط دپارتمان تضمین خواهد شد، دلیلی برای انصراف دانشپذیران از درس یا دوره محسوب نمی گردد.
 • در صورت غییت یا تاخیر دانشپذیر, مجتمع فنی تهران تکلیفی برای جبران مهارت عقب افتاده وی و یا استرداد تمام یا بخشی از شهربه نخواهد داشت. همچنین حداکثر غیت مجاز برای دانشپذیر معادل 20% کل زمان دوره می باشد و پس از آن امکان شرکت در آزمون و صدور مدرك برای دانشپذیر وجود نخواهد داشت.
 • حضور به موقع دانشپذیر در کلاس درس الزامی است و مدرس مختار ب ممانعت از حضور بی موقع دانشپذیر می باشد.
 • از آنجا که سرفصل های دروس و سوالات آزمون دائما درحال به روزرسانی می باشد، دانشپذیر به مدت یک سال از تاریخ پایان دوره حق شرکت در آزمون/ آزمون مجدد با پرداخت هزینه( به میزان 10% شهریه ی دوره به قیمت روز + ۳۰۰ هزار ریال) را دارا می باشد.
 • اعطای سایر مدارک از جمله (وزارت علوم،‏ فی و حرفه ای و مدارک بین‌المللی) تابع قوانین و هزینه های روز در هنگام درخواست دانشپذیر خواهد شد
 • دانشپذیر پس از پایان دوره و کسب نمره قبولی حداکثر به مدت یك سال مجاز به ثبت درخواست صدور مدرک و دریافت آن می یاشد.
 • صدور گواهینامه ی المثنی مشمول پرداخت هزبنه های مربوطه به قیمت روز از سوی دانشپذیر است.
 • استاندارد آموزشی استفاده از تجهیزات و امکانات به ازای هر دو نفر یك سیستم می باشد.
 • در صورت وقوع بحران و اعمال تعطیلی در چارچوب تصمیمات ابلاغی نهادهای رسمی کشور، کلیه کلاس های حضوری مجتمع فنی تهران که قابلیت برگزاری به صورت کلاس های آنلاین را دارد در بستر پلتفرم های الکترونیکی، برگزار خواهد شد.

موارد مالی

 • انصراف از دوره/ درس/ پکیج از لحظه ثبت نام تا قبل از گذشت ‎حداکثر 5% از‏ کل مدت دوره/ درس/ پکیج مشمول بازپرداخت 80% کل شهریه از طرف مجتمع فنی تهران می باشد و پس از گذشت 5% از زمان دوره،‏ به دانشپذیر مسترد نمی گردد.

تبصره 1- معیار محاسبه زمان انصراف به قرار زیر است: الف- پذیرش درخواست انصراف به صورت حضوری صرفا در ایام و ساعات کاری واحد ثبت نام (شنبه تا چهارشنبه ۱۷-۹) میسر است. ب- در صورت درخواست انصراف در خارج از روز و ساعت فوق، مبنای محاسبه اولین روز کاری بعد از ارائه درخواست می باشد. ج۔ در صورت درخواست انصراف آنلاین پس از پایان ساعت کاری (شنبه الی چهارشنبه ۱۷:۳۰ ۔پنجشنبه ۱۴:۰۰) و نیز ایام تعطیل، مینای محاسبه تاریخ انصراف، اولین روز کاری بعد از ارائه درخواست می باشد. د۔ درخواست انصراف در روز برگزاری جلسه ی کلاس، جز مدت زمان گذرانده شده توسط دانشپذیر محسوب می گردد.

تبصره 2- در صورت تعویق بیش از دو هفته(۴اروز) دوره از سوی مجتمع فنی تهران، دانشپذیر مجاز است تا سه روز کاری پیش از شروع قطعی دوره نسبت به اعلام انصراف اقدام نموده و کل شهریه پرداختی را دریافت نماید. در غیراین صورت قوانین انصراف به قوت خود بافی است.

 • بازپرداخت شهربه بر اساس ضوابط مجتمع فنی تهران حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری بعد از ثبت درخواست انصراف قابل پرداخت می باشد.
 • تغییر دوره از یک دپارتمان/ نمایندگی به دپارتمان/ نمایندگی دیگر مشمول آئین نامه انصراف است.
 • انصراف از دوره های خصوصی، سمینار و ورکشاپها امکان پذیر نمی باشد.
 • هرگونه لغو و یا تغییر ساعت جلسات دوره های خصوصی ۴۸ ساعت مانده به جلسه مشمول کسر کل هزینه جلسه خواهد بود.

بدین وسیله اینجانب تعهد می نمایم موارد فوق مورد تایید می باشد.