احمد شریفی

مشخصات

نام و نام خانوادگی : احمد شریفی

سوابق تحصیلی 

کارشناسی حسابداری

مهارت ها 

حسابداری حرفه ای با نرم افزار هلو / سپیدار 

 

سوابق شغلی

مدرس حسابداری آموزش و پرورش از سال 1397 تاکنون

و موسسات دولتی و خصوصی از سال 1397 تاکنون

دقایقی از تدریس