حسین فیاضی

مشخصات

نام و نام خانوادگی : حسین فیاضی

  • مدرس دوره های گرافیک

سوابق تحصیلی 

کارشناسی گرافیک

سوابق شغلی

عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران
عضو شورای جهانی دیزاین ایکو- دی
عضو انجمن هنرهای تجسمی
مدیر مسئول و صاحب امتیاز کانون تبلیغات خط خطی
مدیر آکادمی طراحی حسین فیاضی
طراح بیش از ده ناشر
هفت سال سابقه تدریس
۱۸ سال سابقه طراحی گرافیک

 
دقایقی از تدریس
تصاویر دوره