رضا مظاهری فرد

مشخصات

نام و نام خانوادگی : رضا مظاهری فرد

  • مدرس دوره های حسابداری

  • سوابق تحصیلی 

کارشناسی حسابداری 

مهارت های تدریس

  • حسابداری
  • حسابداری خدماتی 
  • حسابداری بازرگانی
  • حسابداری صنعتی
  • نرم افزار تخصصی هلو 

سوابق شغلی

11 سال مربی در آموزشگاه جرتکه

3 سال مربی در آموزشگاه کارآفرین

۷ سال مربی در آموزشگاه رسانه

۶ سال مربی در آموزشگاه ماد

۶ سال مربی در آموزشگاه تراشه

۴ سال مربی در آموزشگاه شبستری

 

 

دقایقی از تدریس
تصاویر دوره