سوده مجرد

مشخصات

نام و نام خانوادگی : سوده مجرد 

  • مدرس دوره های طراحی مد و لباس / مولاژ و مولاژ تخصصی

سوابق تحصیلی 

کارشناسی طراحی و تکنولوژی دوخت

سوابق شغلی

مدرس رشته طراحی لباس و دوخت (موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ناصرخسرو قم 92-1394 )

مدرس رشته طراحی لباس و دوخت (دانشگاه فنی دختران کاشان
اصفهان، کاشان
۱۳۹۵ – ۱۳۹۳)

مدرس رشته طراحی لباس و دوخت (آموزشگاه هنرهای تجسمی روناس
قم
۱۴۰۰ – ۱۳۹۹)

مدرس رشته طراحی لباس و دوخت (هنرستان دخترانه زینب کبری
قم
۱۳۹۸ – ۱۳۹۷)

مدرس رشته طراحی لباس
مجتمع فنی تهران(نمایندگی قم)
قم
آغاز همکاری از ۱۳۹۵

مدیر و موسس
استودیو مدولباس فوطه
قم
آغاز همکاری از ۱۳۹

مدرس رشته طراحی لباس زنانه و مردانه و مولاژ پیشرفته
دانشگاه تهران جنوب
تهران
آغاز همکاری از ۱۴۰۰

مدرس مولاژ تخصصی
مجتمع فنی تهران(نمایندگی قم)
تهران
آغاز همکاری از ۱۳۹۵

دقایقی از تدریس
تصاویر دوره