سیدعلی کمالی نجات

مشخصات

نام و نام خانوادگی : سید علی کمالی نجات

  • مدرس دوره های مهارت های پایه کامپیوتر (ICDL1.2)

سوابق تحصیلی 

کارشناسی ارشد

سوابق شغلی

  • مدرس مجتمع فنی تهران نمایندگی قم
  • مدرس دوره های ICDL (جهاد دانشگاهی قم)
  • مدرس دوره مهارت های حرفه ای و اداری کار با
    رایانه کارمندان دانشگاه حضرت معصومه  (جهاد دانشگاهی استان قم و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم)
دقایقی از تدریس
تصاویر دوره