علی زندیه

مشخصات

نام و نام خانوادگی : علی زندیه

  • مدرس دوره های گرافیک نرم افزاری

سوابق تحصیلی 

کارشناسی گرافیک رایانه

سوابق شغلی

5سال سابقه ی تدریس در آموزش و پرورش 

بیش از 7 سال سابقه ی تدریس در زمینه ی نرم افزارهای گرافیکی و کاربر رایانه در آموزشگاه های ازاد فنی و حرفه ای / جهاد دانشگاهی / مجتمع فنی تهران و آموزش های خصوصی 

سابقه ی همکاری با آژانس های تبلیغاتی ، آموزش و پرورش ، سپاه استان قم ،شرکا آراد برندینگ ،جامعه المصطفی ،موسسه های فرهنگی ( در زمینه ی چاپ کتاب و نشر رومیزی ) و …

 

دقایقی از تدریس