علی معمار نژاد

مشخصات

نام و نام خانوادگی : علی معمارنژاد

 • مدرس دوره های شبکه های کامپیوتری (Net+,MCSA2019)

مدارک تخصصی اخذ شده : 

 • Network+
 • Mcse
 • CCNA
 • VMware VSphere VCP5
 • CEH v8 (Certified Ethical Hacker)
 • RHCSA (Red Hat Certified System Administrator)
 • RHCE (Red Hat Certified Engineer)
 • RHCSS (Red Hat Certified Security Specialist)
 • Search Engine Optimization (SEO)
 • Search Engine Advertising (SEA)
 • FTTX Pasive طراحی و اجرای فيبر نوری
 • FTTX Active کانفيگ و راه اندازی تجهيزات GPON

سوابغ شغلی :

 1. کارشناس فني و مدیر پروژه- شرکت فکور صنعت قم سال 97-98
 2. مدیریت فني- شرکت شبکه گستران مشکات سال 96-97 و کارشناس فنی شرکت مشکات
 3. مدیریت شبکه- کارخانه فرنان سال 96 -99
 4. مدیریت شبکه- مجتمع فني تهران شعبه قم سال 96-97
 5. کارشناس شبکه- دفتر مرکزی نهاد رهبری در دانشگاه ها تهران سال ۹۴
 6. کارشناس شبکه- سازمان زندانهای قم سال ۹۰-۹۳
 7. کارشناس شبکه- شرکت پارسه قم سال ۹۰
 8. حوزه علمیه نورآباد
 9. کارخانه آرایشي ترنج
 10. سازمان بهزیستي استان قم
 11. اداره کل آموزش و پرورش استان قم
 12. سازمان آب منطقه ای استان قم
 13. اداره کل کار , تعاون و رفاه اجتماعي
 14. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي
 15. سازمان زندان های استان قم
 16. خیریه مهر باران
 17. دفتر اقای زاکاني نماینده مجلس قم
 18. ساختمان هییت مدیره شهرک صنعتي شکوهیه قم
 19.  

 

دقایقی از تدریس
تصاویر دوره