محمدجواد سلیمانی

مشخصات

نام و نام خانوادگی : محمدجواد سلیمانی

 • مدرس دوره های CCNA

سوابق تحصیلی 

کارشناسی کامپیوتر گرایش سخت افزار

مهارت های آموزشی

 • CCNP Switch
 • CCNP Route
 • Firewall
 • VOIP
 • سیسکو CCNA
 • MTCNA
 • MTCWE
 • Microsoft
 •  

سوابق شغلی

 • رئیس هیت مدیره فناوران ارتباطات چاووش پرداز
 • تکنسین پسیو شبکه شرکت بهپرازان داده های شئ گرا
 • مدیر پروژه کارخانه ثنا شیمی
 • طراح و مجری پروژه بیمارستان فرقانی قم 
 • طراح , مجری و پشتیبان پروژه سازمان بهزیستی استان قم
 • طراح , مجری و پشتیبان اداره کل منابع طبیعی استان قم
 • طراح , مجری و پشتیبان سازمان آب منطقه ای استان قم 
 • طراح , مجری و پشتیبان اداره کل آموزش و پرورش استان قم
 • طراح , مجری و پشتیبان اداره کل کار , تعاون و رفاه اجتماعی قم
 • طراح , مجری و پشتیبان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • طراح , مجری و پشتیبان طراح , مجری و پشتیبان دانشگاه پردیس علوم پزشکی قم
 • طراح , مجری و پشتیبان سازمان زندان های استان قم
 • طراح , مجری و پشتیبان بیمارستان ایزدی قم
 • طراح , مجری و پشتیبان اداره کل مالیاتی استان قم
 • طراح , مجری و پشتیبان دانشگاه پویش قم
 • طراح , مجری و پشتیبان بیمارستان کامکار
 
دقایقی از تدریس
تصاویر دوره