علی محمود آبادی

مشخصات

نام و نام خانوادگی : علی محمودآبادی 

 • مدرس دوره های معماری 

سوابق تحصیلی 

کارشناسی مهندسی عمران

مهارت های آموزشی

 • نرم افزار 3Dmax
 • پلاگین vray
 • پلاگین Corona
 • نرم افزار Etabs 
 • نرم افزار Safe
 • نرم افزار Word , Excel
 • نرم افزار SubStance Painter
 • نرم افزار Marvelous Designer

سوابق شغلی

3D Designer :

 • سایت CgTrader (فریلنسر)
 • سایت CGmood (فریلنسر)
 • سایت 3DSky (فریلنسر)
 • سایت Artstation (فریلنسر)
 • سایت Wildcat (فریلنسر)
 • مدرس اختصاصی مجتمع فنی تهران نمایندگی قم
دقایقی از تدریس
تصاویر دوره